Monday, 27 March 2017

SAVE THE PAF'S ADULTS' DEPARTMENT – PETITION

You may wish to sign and share...

In English

My own (insufficient) summary of this –

A public petition is now on line to secure the work of the PAF's Adult Department. It states that that this Department is expected to cease operation at the end of this month, along with training of conductors to work with adults It also points out that the PAF is now to start training, in Transylvania, and requests similar attention to meeting needs back home. Proper career-structure is requested, like teachers have, along with maintaining present working hours and holidays for conductors who work with adults.

Perhaps surprisingly here, it is also requested that residential child-care should not be discontinued, thus closing off the possibility of Conductive Education to country children from outside Budapest..

It also calls for a new chancellor.

Hungarian original

Tisztességes bánásmódot a konduktoroknak és a rászorulóknak!

1. Kérjük, hogy a Pető András Intézet kiskorú és felnőtt ellátottjainak eddigi magas szintű rehabilitációs ellátása ne sérüljön, sem színvonalban, sem lehetőségeiben! A Felnőtt ambulancia részt vesz a főiskolai hallgatók képzésében, de az ott kezelt betegek ellátására nincs állami támogatás. A határon túli projektekben a mi konduktoraink is aktívan részt vesznek, Erdélyben például, az ottani felnőtt betegekről az anyaország gondoskodik, nagyon helyesen, mi csupán annyit kérünk, hogy hozzájuk hasonlóan az itthoniak is kapják meg ugyanezt a támogatást kezelésükhöz, különös tekintettel arra, hogy a Felnőtt Ambulancián is folyik oktató munka! Ehhez szerencsés lenne, ha ezt nem a kancellária, hanem a főiskola rektorátusa felügyelné, egyrészt mert ott a szakmai kompetencia ehhez, másrészt mert a kancellária eredeti létrehozása, kihelyezése bizonyos intézmények élére elsősorban a gazdasági, pénzügyi átvilágítások céljából jött létre.
2. Kérjük, hogy sorolják a konduktorokat képzettségüknek, munkakörüknek, szakmai gyakorlatuknak, hallgatókkal végzett oktatómunkájuk szintjének megfelelő konduktori bértáblázatba, a pedagógusokkal azonos módon és feltételekkel, életpályamodell megalkotásával! A pedagógusi besorolással a heti óraszám és a szabadság is az eddigi maradhat.
3. Kérjük, hogy ne szüntessék meg a bentlakásos gyermekek ellátást, mert így semmi esélye a vidéki gyerekeknek a mindennapi konduktív foglalkozásra, fejlődésük nem lenne biztosított. Ne csorbuljon a gyerekek konduktív pedagógiához való joga.
4. Kérjük, hogy az évek óta húzódó tisztázatlan anyagi elszámolásokat, az Intézet gazdálkodását, a mindenkori felelős vezetőket egyszer s mindenkorra világítsák át.
5,   Kérjük, hogy az összes vitás kérdésben együttműködésre képes, mozgássérült gyerekek és felnőttek sorsáért tenni akaró új kancellárt jelöljenek ki a Pető Intézet élére. Hívja vissza az elküldött nagy tudású konduktorokat, hogy a harmadik generációval ne szűnjön meg a konduktív pedagógia, és ne szűnjön meg egy világhírű hungaricum. Mivel a felnőtt terület igen speciális, a konduktorhallgatók keveset tanulnak róla, ezért mindig szakavatott konduktori gárda tanította be a terület iránt hivatást érző újakat. Nélkülük nem fejlődhet ki egy professzionális új generáció. Tehát kérjük vissza az elküldött konduktorainkat, számukra elfogadható, emberséges körülményekkel, szerződéssel!
6. Mind a kiskorúak szülei, mind a felnőtt ellátottak az intézettől kapjanak értesítést az őket érintő változtatásokról, ne a médiából értesüljenek elsőként.
https://www.peticiok.com/tisztesseges_banasmodot_a_konduktoroknak_es_a_raszoruloknak
This petition went on line two days ago, since when one-and-a-half thousand Facebookers have shared this petition, of whom 1037 have themselves signed.
The petition
Contact the author of this petition, Pető SM Csoport 
https://www.peticiok.com/contact/171190
Reference
(2017) Tisztességes bánásmódot a konduktoroknak és a rászorulóknak! [Fair treatment for conductors and those in need], online petition, 25 March 2017

Labels: , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home