Saturday, 22 October 2016

A PETŐ-TANULMÁNY

Egy könyvet angolul

Pető András egy gyógyító volt. Nehéz és viharos körülmények között, a háborút követő időkben, bénult gyermekek és felnőttek mozgás-terápiájából fejlesztette ki azt a pedagógiai módszert, ahonnan a mostani konduktiv nevelés gyökerei erednek.

Valójában ki volt Pető? Tulajdonképpen mit csinált? Mi volt igazaból a módszere? Meglepően kevés információ áll az érdeklődő rendelkezésére, még azok között is, akik szenvedélyes követői. Életét és halálát is sok misztika övezi.

Ez a könyv azon visszaemlékezéseknek a gyüjteménye, amelyek Petőhöz közel álló ismerőseitől és kollegáitól származnak. Néhány ezek közül már korábban is megjelenésre került, mások erre az alkalomra iródtak avval a céllal, hogy megpróbálják bemutatni és megértetni Pető András életét és munkásságát. Itt most angol forditásban olvasható az eredetileg magyarul, németűl és angolul összegyűjtött anyag.

Ezen kivül a könyv bemutatja Pető néhány eredeti, hallgatóinak irottjegyzetét, amit Pető abban az időben készitett, amikor a mozgás-pedagógia átvette a mozgás-terápia szerepét. Néhány, Pető mentalitását hűen tükröző vers is bemutatásra kerül; itt angol forditásban, együtt az eredeti magyar és német nyelven irodott másolatokkal.

Ez a könyv segitségre lehet azon titkok és rejtelmek megfejtéséhez, amelyek Pető életét övezik és hozzájárulhat ahhoz, hogy az olvasó felépitsen egy kritikus képet arról, hogy ki is volt Pető valójában és mit csinált. A könyv további célja, hogy segitse az olvasót abban, hogy megkérdőjelezze azt a tudás-alapot, amit idáig Pető Andrásról és munkájáról tudtunk, és, hogy segitséget adjon az olvasónak ahhoz, hogy ennek ismeretében kritikusan átértelmezze a konduktiv pedagógia jelenlegi gyakorlatát.

Ez a könyv nem egy zárszó. A Pető-tanulmányok még további kutatásra és kibontakozásra várnak.

(2014) CEP Quotationary of András Pető, Birmingham, Conductive Education Press, 2014


Labels: , , ,

1 Comments:

Anonymous Andrew Sutton said...

AUF DEUTSCH...

András Pető war ein Heiler. Unter schwierigen und turbulenten Umständen im Ungarn der Nachkriegszeit entwickelte er aus einer ganz persönlichen Praxis der Bewegungstherapie mit gelähmten Kindern und Erwachsenen eine pädagogische Methode, von der die moderne Konduktive Förderung heute stolz ihre Wurzeln herleitet.
 
Aber wer war er? Was hat er wirklich gemacht? Was war seine Methode?
 
Über András Pető war überraschend wenig bekannt, sogar seine glühendsten Anhänger wussten allgemein wenig über ihn. Zu seinen Lebzeiten kultivierte er eine Aura des Mysteriösen um sich; nach seinem Tod wurde er ein Mythos.
 
Dieses Buch bietet persönliche Erinnerungen naher Gefährten und Kollegen, von denen einige kürzlich veröffentlicht und andere eigens für diese Veröffentlichung geschrieben wurden. Es wird versucht, eine Zusammenfassung zu geben und sein Leben und Werk zu verstehen. Die Originale sind auf Deutsch, Ungarisch und Englisch geschrieben. Hier werden sie auf Englisch präsentiert.

Dieses Buch enthält Verlaufsnotizen für seine Studenten, die er genau zu der entscheidenden Zeit geschrieben hat, als seine Bewegungstherapie sich zur Konduktiven Förderung entwickelt hatte. Und es bietet eine kleine Sammlung seiner Gedichte, die sehr offen seine eigene Seelenqual zeigen. Sie sind auf Ungarisch beziehungsweise auf Deutsch geschrieben und werden hier auch in englischer Übersetzung präsentiert, gemeinsam mit den Faksimiles ihrer Originale.


Alle Bücher von CEP sind auf Englisch.
CEP Buchhandlung:
http://www.blurb.com/user/store/cepress

Saturday, 22 October 2016 at 17:22:00 BST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home