Friday, 30 September 2016

PETŐ AND PIAGET

A posting worth repeating

Previously published on Conductive World in 2011
A pszichológia eredményeinek felhasználásáról győződött meg Jean Piaget a Konduktív Mozgáspedagógiai Intézetben is. Itt dr. Pető András igazgató fogadta a vendéget. Részletesen kifejtette a konduktív mozgáspedagógia jellegét, amely az orthomotoros kondukció metodikai egységében magában foglalja a mozgásnevelést, a beszédnevelést, az önellátás és a munkamozgások tanítását, valamint az óvodai és iskolai oktatást.
Az ismertetésben szó volt a „konduktorokról” is, akik a mozgásnevelést és az oktatást is ellátják. Ezek képzése érdekelte leginkább Piaget professzort, mert mint megjegyezte, a képzésnek nagyon sokirányúnak kell lennie. Az ismertetés után Piaget hosszan időzött azokban a termekben, amelyekben a motoros diszfunkciós, a cerebromotoros diszfunkciós és a spinomotoros diszfunkciós gyermekeket, felnőtteket helyezték el. Elbeszélgetett Pető professzorral a tudományos alapossággal kidolgozott mozgásnevelési, beszédnevelési, önellátási stb. gyakorlatokról. Amikor pedig fényképezésre került a sor, Piaget mosolyogva ült a beteg gyermekek közé. Azzal búcsúzott dr. Pető András igazgatótól, hogy mielőbb szívesen olvasna nyomtatásban is az intézet munkájáról, a megfigyelések és kísérletek tapasztalatairó.

Éva Bugya and Susie Mallett provided the basis for this English translation –
Jean Piaget realised that the results that he saw at the Movement Pedagogy Institute were reached through the use of psychology. It was there that Dr András Petö, the director, received his guests.

He talked in detail about all the aspects contained in movement-teaching, speech-education, personal upbringing, teaching functional movement and education in kindergarten and at school.

In this introductory talk it was described how it is the conductors who bring this method alive.

Professor Piaget was most interested in the training because, as Piaget saw, this training needs to be complex with many parallel lines.

After this introduction Piaget lingered a long time in the rooms where the motor dysfunctional, cerebral dysfunctional and spinal dysfunctional children and adults were.

Piaget spoke with Professor András Pető about the tasks, thoroughly worked out on a scientific basis, movement education, language-teaching, development of personal skills, etc.

When it came to taking the photographs Piaget sat smiling between the sick children.

As Piaget said goodbye to Dr András Pető, he parted with the wish to read, as soon as possible, printed material about the work of the institute, its observations, and experiences.

French-speakers particularly may find this useful in putting together their case for support. Here is one notable Francophone who saw for himself and publicly expressed his enthusiasm. The meeting reported here occurred in late 1964 or early 1965.

Find further details, reference etc. in the original posting from five years ago:


Reiterated thanks here to Susie Mallett and Éva Bugya, and to Beata Tóth and Gabi Földi who found me a copy of the original article.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home